Hlavní menu:

Podmenu:

Bookmark and Share

Myšlenkové tvoření (Nárys obecné teorie)

1. vyd. Filosofický ústav AV ČR, 1994, ISBN 80-7007-037-4, 2. vyd. Ježek, 1997, ISBN 80-85996-07-3

Ke stažení:

Soubor typu PDF Myšlenkové tvoření (PDF, 48 MB)

OBSAH

Předmluva (Proč vůbec psát o myšlenkovém tvoření?)

Úvod (Schematický nárys klíčových pojmů)

I. MYŠLENKOVÉ TVOŘENÍ V OBLASTI JAZYKA

 • 1. Je jazyková forma funkčně tvořivá?
 • 2. Vývojové tvoření
  • a) Fylogeneze (Základní determinace)
  • b) Ontogeneze (Výchozí princip)

II. MYŠLENKOVÉ TVOŘENÍ V OBLASTI KULTURNÍ TRADICE

 • 1. Co je to kulturně tradiční myšlení
 • 2. Jak porozumět mýtu: smysl a meze jeho funkčního tvoření
 • 3. Vývojové tvoření
  • a) Nové formy kulturně tradičního myšlení
  • b) Proč vznikla evropská filosofie
  • c) Vznik novověké vědy

III. MYŠLENKOVÉ TVOŘENÍ V OBLASTI OSOBNÍHO PROJEVU

 • 1. Funkční tvoření
  • a) Společenské podmínky
  • b) Aktivní východisko
  • c) Konkrétní průběh
  • d) Individuální dispozice
 • 2. Vývojové tvoření

Závěr (Ontologický smysl lidské tvořivosti)

Literatura

Summary


© Jolana Poláková | Licence Creative Commons
© Design, redakční systém: Webdesignum 2011 - 2018