Hlavní menu:

Podmenu:

Bookmark and Share

Úvodem

Neustále si bolestně naříkáme na nedostatek našich domácích autorů a obdivně shlížíme k „výkladním skříním“ západního „zboží“. Poláková ve svých Možnostech transcendence sice skromně, ale pravdivě ukazuje, že česká filosofie a teologie žije a roste i z vlastní duchovní půdy. Přitom daleko přesahuje provinciální meze.

Je to četba náročná, protože vede k myšlení o nejzákladnějších otázkách existence, o tom, co se člověka vposledku opravdu týká. Je to původní studie, kterých na našem knižním trhu není zrovna nadbytek, filosofická meditace, kterou ocení každý, kdo se hlouběji zajímá o oblast filosofie a teologie.

Možnosti otvírají celou škálu návazných momentů mezi reflexí a vírou. Přinesou podněty nejen katolíkům, ale všem ostatním křesťanům. Ukazují totiž, že v hloubkách až mystické zkušenosti se vyjevují objevné ekumenické shody.

Studie pomůže jistě také těm, kteří se na školách všech typů moří s pokusy o srozumitelné sdělování základů filosofie či etiky. Najdou v ní mnoho interpretačně vyvážených úvah a nápadů.

V neposlední řadě je to však studie o duchovním životě, popis jedné autentické současné cesty, popis zápasu o pravdu a svobodu, v němž milost vyjevuje možnost transcendence.

Václav Ventura


© Jolana Poláková | Licence Creative Commons
© Design, redakční systém: Webdesignum 2011 - 2018