Hlavní menu:

Podmenu:

Bookmark and Share

Perspektiva naděje. Hledání transcendence v postmoderní době

Vyšehrad 1995

Praha

Kniha vychází v koedici s Křesťanskou akademií (Řím - Praha), edice Studium, č. 56

ISBN 80-7021-150-4

 

 

OBSAH

Předmluva (Karel Vrána)

 

I.

Dva ustavující pohyby postmoderní doby

1. Uvolňování od systémových společenských vazeb

2. Prolamování horizontů moderního rozumu

Transcendence v evropské filosofii

1. Platón - transcendence jako pravé bytí

2. Kant - transcendence jako svět svobody

3. Jaspers - transcendence jako původ existence

4. Lévinas - transcendence neboli Druhý

Dominanta postmoderní spirituality: hledání

 

II.

Relativní transcendence

1. Transpersonalita

Sekularizace náboženské zkušenosti

Topografie transpersonálních prožitků

Spirituální zvýznamnění spontánních krizí identity

2. Transkulturalita

Esoterická asimilace

Dialog mezi náboženstvími

 

Absolutní transcendence

1. Transuniverzalita

Boží svoboda

Temná noc

2. Transalterita

Lidská svoboda

Dialog

3. Proexistence

 

III.

Hlavní rozcestí postmoderní spirituality

1. Dva způsoby sebeutváření postmoderního imanentismu

Totalizace

Negace

2. Specifické rysy postmoderního hledání transcendence

Otevřenost zkušenostem

Potřeba participace

Filosofie transcendence a postmoderní spiritualita

 

Literatura


© Jolana Poláková | Licence Creative Commons
© Design, redakční systém: Webdesignum 2011 - 2018