Hlavní menu:

Podmenu:

Bookmark and Share

Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace

Vyšehrad, 2008, ISBN 978-80-7021-966-9

OBSAH

ÚVOD

 • Kontext a záměr
 • Předběžné vymezení „dialogu“

I. DIALOG JAKO TECHNÉ

 • 1. Překážky dialogu
  • Ničení druhých
  • Ovládání druhých
  • Parazitování na druhých
  • Lhostejnost k druhým
 • 2. Podmínky dialogu
  • Svoboda
  • Odpovědnost
  • Tolerance
 • 3. Nástroje dialogu
  • Umění růst
  • Umění dávat
  • Umění přijímat
  • Umění respektovat

II. DIALOG JAKO EPISTÉMÉ

 • 1.Alterita
  • Hranice poznání
  • Setkání se skutečností
 • 2.Univerzalita
  • Nejvyšší idea
  • Bůh
 • 3.Identita
  • Spontaneita
  • Receptivita

III. DIALOG JAKO MYSTÉRION

 • 1.Lidské osobní bytí
  • Nezničitelnost osob
  • Nepoužitelnost osob
 • 2.Tvořivost osob
  • Být s Bohem
  • Absolutní tajemství
  • Tři tváře
  • Věčný život

© Jolana Poláková | Licence Creative Commons
© Design, redakční systém: Webdesignum 2011 - 2018